Belangrijk!

Het Corona virus/Maandag 16-3-2020

 

Door de afgekondigde landelijke maatregelen en adviezen hebben wij alle activiteiten afgelast!

 

 De Meerpaal is nu helaas geheel gesloten. 

 

De sluitingstijd is langer geworden naar aanleiding van de landelijke adviezen en ontwikkelingen. 1 juni is nu de datum die landelijk aangehouden wordt. 

 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, vermelden wij dit op de website. 

Wees voorzichtig/blijf veilig en tot weerziens!

 

 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, vermelden wij dit op de website.

 

Tot slot

Ook al zien we elkaar minder door omstandigheden, laten we elkaar niet loslaten en naar elkaar in compassie omkijken!

Als ik de definitie van beschaving in ruime zin erbij haal:
 

Het geheel aan vanzelfsprekende afspraken die tot doel hebben om de menselijke samenleving goed, maar ook voor iedereen prettig te laten verlopen. Vrijheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, (menselijke) waardigheid en solidariteit zijn de centrale gedachten die in hun onderlinge samenhang de samenleving vormgeven.

 

Zoals u ziet, komen woorden als rechtvaardigheid, waardigheid en solidariteit naar boven. De Kracht van een samenleving wordt bepaald door hoe wij met onze meest kwetsbaren omgaan.

 

Laten we elkaar daarom niet beoordelen in angst maar in naastenliefde/mensenliefde ongeacht wie het Coronavirus heeft of niet heeft/ of gaat krijgen.

 

Wij wensen iedereen veel sterkte de komende tijd!