www.spierziekten.nl

Met genoegen kunnen wij u melden dat Spierziekten Nederland weer gebruik maakt van ons buurthuis De Meerpaal in Ede.Spierziekten Nederland organiseert namelijk landelijke bijeenkomsten/themadagen voor mensen met een spierziekte. Deze bijeenkomsten/thema-dagen zijn voor leden van Spierziekten Nederland, die daarvoor speciaal zijn uitgenodigd.
 

Op zaterdag 23 april 2016 is er een bijeenkomst speciaal voor mensen die onlangs de diagnose spierziekte kregen of die steeds meer geconfronteerd worden met beperkingen door de ziekte.

Deze bijeenkomst geeft informatie over waar u goede zorg en informatie kunt krijgen en wat Spierziekten Nederland voor u doet. Met adviezen en praktische tips van een WMO-consulent, zelf ervaringsdeskundig.

De bijeenkomst sluit aan op de online cursus: Leven met een spierziekte en wordt
 georganiseerd door de Regio Rivierengebied op zaterdag 23 april 2016 van 14:00 uur tot 16:00 uur in buurthuis De Meerpaal.

 

 

Voor meer informatie kunt u het internet: www.spierziekten.nl raadplegen.


Aansluitend op de informatie van Spierziekten Nederland, willen wij als Buurthuis De Meerpaal, graag begrip vragen aan omwonenden van het buurthuis.

Dit voor het gegeven dat er op deze thema-zaterdagen meer auto's rondom het buurthuis kunnen, worden geparkeerd.
Indien het erg druk wordt, zullen er kaderleden van 
Spierziekten Nederland buiten aanwezig zijn om het verkeer ordentelijk te laten verlopen.


Want u kunt zich hopelijk voorstellen dat er wellicht een aantal bezoekers met een rolstoel, nu eenmaal niet op grote afstand van de Meerpaal kunnen parkeren.

 

Nogmaals, wij hopen op u begrip en dat u samen met ons wenst, dat de bezoekers van deze themadagen van Spierziekten Nederland, een goede middag in een gastvrij Ede en Buurthuis De Meerpaal zullen ervaren!


 
Met vriendelijke groet,

Buurthuis De Meerpaal