Wijkwaardebonnen gevraagd !!!

 
Beste bezoekers van De Meerpaal en mede-inwoners van Ede. Hierbij een oproep om uw wijkwaardebonnen van EdeDoet, die u in de brievenbus krijgt, niet weg te gooien maar te bewaren en in te leveren bij De Meerpaal (ze kunnen ook gewoon in de brievenbus van De Meerpaal worden gedaan).
...Of u kunt de wijkwaardebon in de speciale bus bij de entree van AH-XL doen (zie foto hieronder) of uiteraard verzilveren voor een goed doel op ededoet.nl
 
 
Wij kunnen er zoveel goeds mee doen, terwijl het voor u misschien een stukje papier is. Zie hieronder een nieuw project waarvoor we nog dringend wijkwaardebonnen kunnen gebruiken. Maar er komen ook nog verschillende andere projecten aan!
 
Wij kunnen uw wijkwaardebonnen altijd gebruiken en kunnen die inzetten voor het opzetten van nieuwe projecten of voor het in stand houden van bestaande projecten. 
 
Wij doen namelijk ons best met het opzetten van goede initiatieven voor de buurt, de wijk en Ede.
 
Alvast enorm bedankt!
 
 
Project via Ededoet:
 
GOUDEN NATUUR

 

Initiatiefomschrijving
 
De Meerpaal gaat samenwerken met Gouden Dagen Nederland! Het goede doel voor ouderen in Nederland.In het kader van deze samenwerking wordt De Meerpaal een Gouden Dagen locatie voor Ede en omstreken en gaan we ons mede richten op het Gouden Dagen programma voor senioren dat uit 4 Gouden pijlers bestaat:Gouden Koffie, Gouden Wensen, Gouden Cultuur (waar onze bestaande Meer Goud voor Oud activiteiten onder gaan vallen.) En als laatste Gouden Natuur. 
 
Voor Gouden natuur kunnen wij uw bijdrage in wijkwaardebonnen goed gebruiken. Wij willen namelijk een activiteitenaanbod Gouden Natuur gaan aanbieden aan ouderen waarbij we 1 keer per maand mensen willen uitnodigen die ouderen een onvergetelijke middag bezorgen omtrent het onderwerp natuur. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld boswachters, een schaapsherder, verzorgers uit een dierentuin met kleine dieren uit de dierentuin, biologen, beheerders van parken, boeren etc. etc. 
 
Maar het uitnodigen van sprekers en organisaties kost geld, daarom kunnen we uw bijdrage goed gebruiken om onze ouderen uit heel Ede en omstreken elke maand een geweldige natuurmiddag te bieden.
 
Het geweldige is dat Gouden Dagen Nederland uw bijdragen verdubbeld!!! Uw wijkwaardebon voor dit doel is dus uiteindelijk E 15 waard! Wij hebben in totaal E 3000 nodig voor deze activiteit voor de uitvoer ervan voor een jaar.
Maar bij E 1500 aan wijkwaardebonnen verdubbeld Gouden Dagen Nederland het bedrag naar E 3000! 
 

Voor wie

Senioren uit Ede en omstreken. Nu de ouderen langer thuis moeten wonen is het
Gouden Dagen programma er mede op gericht het isolement te doorbreken, eenzaamheid te verkleinen en ouderen weer onder de mensen te krijgen en met het Gouden Natuur programma ouderen weer natuurherinneringen te laten beleven
maar ook nieuwe natuurbelevingen te laten ondervinden.

Omschrijving van de plek

Buurthuis De Meerpaal
Voor meer informatie over het landelijke Gouden Dagen programma: https://www.goudendagen.nl

Begroting

Aantal Prijs p/s Omschrijving
1 € 1 500,00 Sprekers en organisaties uitnodigen voor de
seniorenactiviteit Gouden Natuur