Colloquium Kunstgeschiedenis semester 3

Deel 3 van 4 academische collegereeksen

Michelangelo, David,1501-1504, Accademia, FlorenceTitiaan/Venus van Urbino, 1536, Galleria della Uffizi, Florence

Deze colleges bieden u in vier semesters een zeer uitgebreid chronologisch overzicht van de westerse kunstgeschiedenis, van de Egyptenaren tot hedendaagse kunst.
Tijdens dit semester komen aan bod:

  • Hoogrenaissance
  • Maniërisme
  • Barok
  • Rococo
  • Romantiek
  • Neoclassicisme
  • Academisme en historisme
Deze inspirerende colleges zijn gebaseerd op de propedeuse Kunstgeschiedenis aan de Nederlandse universiteiten. De semesters zijn ook afzonderlijk te volgen.

10 hoorcolleges en 1 excursie/Incl. digitale syllabus

Rafaël, Sixtijnse Madonna, Dresden, Gemäldegalerie, 1512-1513/Gustave Courbet, De steenbrekers, Dresden, Gemäldegalerie, 1849, verwoest in WO II

Rondom de Verlichting
Waarom werd er tijdens de hoogrenaissance zoveel waarde gehecht aan symmetrie en verhoudingen? Welke kunstenaar belichaamt het maniërisme? En waarin verschilt het nastreven van de klassieken in het neoclassicisme van de renaissance? Tijdens deze colleges onderzoekt u een turbulente periode vol versnellingen in de kunst en wetenschap. U krijgt antwoord op deze vragen en nog veel meer!

In een brede context
De kunstgeschiedenis wordt in een culturele, sociale en historische context geplaatst. Er is veel aandacht voor afzonderlijke kunstwerken en kunstenaars. Ook zullen verschillende benaderingen, interpretaties en theorieën naast elkaar worden gezet. Deze uitvoerige reeks biedt u een degelijke basis om zelf met kennis en begrip nog meer van kunst te genieten!

Vergelijkbaar met een propedeuse
Elk half jaar start een nieuw semester. Na twee jaar heeft u het complete colloquium doorlopen. Er worden geen examens afgenomen, maar na het vierde semester ontvangt u wel een getuigschrift van deelname (hieraan zijn geen wettelijke rechten verbonden).

 

De collegereeks van het semester 3 vindt plaats van vrijdagmiddag 29 september 2017 tot en met vrijdagmiddag 15 december 2017 van 13:30 uur tot 15:30 uur, in de Grote zaal van De Meerpaal. Docent: Drs. Muriel de Beer.

 

Inschrijven? vrijeacademie.nl/109/uitgebreid-zoeken/colloquium-kunstgeschiedenis-semester-3/