Colloquium Kunstgeschiedenis

Academische colleges in 4 semesters

Semester 1

 

Het Colloquium Kunstgeschiedenis biedt u in vier semesters een zeer uitgebreid chronologisch overzicht van de westerse kunstgeschiedenis, van de Egyptenaren tot moderne kunst. De kunstgeschiedenis wordt daarbij in een culturele, sociale en historische context geplaatst. Er is veel aandacht voor afzonderlijke kunstwerken en kunstenaars. Ook zullen verschillende benaderingen, interpretaties en theorieën naast elkaar worden gezet. De inhoudelijke opzet van de colleges is gebaseerd op het collegeprogramma en de gebruikte literatuur van het eerste jaar Kunstgeschiedenis aan de Nederlandse universiteiten. Deze uitvoerige reeks biedt u een degelijke basis om zelf met kennis en begrip van kunst te genieten.
 

(Afbeelding: Phanteon, Rome, 125-128.)

 

Er worden geen examens afgenomen, maar na het vierde semester ontvangt u wel een getuigschrift van deelname (hieraan zijn geen wettelijke rechten verbonden). Naast de gratis digitale syllabus is het mogelijk het colloquiumboek voor vier semesters via de website te bestellen.

Elk half jaar start een nieuw semester. Na twee jaar heeft u het complete colloquium doorlopen.

(Afbeelding: Giotto, De Beweging, Arenakapel, Padua, 1304-1306.)

 

Semester 1 | Egypte | Griekse en Romeinse Oudheid | Vroegchristelijke Kunst | Oost-Romeinse Rijk | Byzantijnse Kunst.

 

Semester 2 | Germaanse en Keltische Kunst | Karolingische en Ottoonse Kunst | Romaanse Kunst | Gotiek | Laatgotiek | Proto-Renaissance | Vroege Renaissance.

 

Semester 3 | Hoogrenaissance | Maniërisme | Barok | Rococo | Romantiek | Neoclassicisme | Academisme | Historisme.

 

Semester 4 | Barbizon | Realisme | Impressionisme | Postimpressionisme | Symbolisme | Expressionisme | Kubisme | Surrealisme | Kunst van 1920-1980 | Recente Moderne Kunst .

 

Wij raden u aan de collegereeks chronologisch te volgen, maar u kunt zich natuurlijk ook voor een los semester inschrijven.

De collegereeks van het semester 1 vindt plaats van vrijdag 27 september tot en met vrijdag 13 december 2019 van 13:30 uur tot 15:30 uur, in de Grote zaal van De Meerpaal.
 

Lesdata:

27-9-2019

4-10-2019
11-10-2019
1-11-2019
8-11-2019
15-11-2019
22-11-2019
29-11-2019
6-12-2019
13-12-2019

Docent: Nog onbekend.