oOK IN DE MEERPAAL!
 

HET EPILEPSIE CAFÉ
 

Het epilepsie café is een ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie en hun betrokkenen. Maar ook andere belangstellende zijn van harte welkom. De opzet is om ongedwongen in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen. Voorlichting over epilepsie en de mogelijke gevolgen in het dagelijks leven staan centraal.

Aansluitend: Ongedwongen met elkaar in gesprek komen!
            

Waar: Buurthuis ‘De Meerpaal’ industrielaan 1/6717 EL/Ede;
 

 • Tijd: De Grote zaal is open om 19:00. Aanvang 19:30 tot 21:30 uur.

De eerstvolgende data (dinsdagavonden) zijn:

 • 19 februari 2019
 • 28 mei 2019
 • 17 september 2019
 • 19 november 2019
 
 

Aanwezig zijn: 

 • - neuroloog en/of epilepsie verpleegkundig specialist;
   
 • - Epilepsieconsulente in Utrecht: Mevr. Jeanne Bremer;
   
 • - Ervaringsdeskundigen EVN;
   
 • - Onderwijskundig begeleidster LWOE: Elma van Doorn.
   

Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie geven over kinderen met epilepsie, de problemen waar zij op school tegenaan lopen en hoe zij hierbij geholpen kunnen worden.

De avond is bedoeld voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie en vrienden, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Aanmelding en informatie: EVN, Gewest Middenoost via de telefoon of via een email:

Tel. 0318-420351 (Mevr. Bep Lentink)
Email Middenoost@epilepsievereniging.nl