oOK IN DE MEERPAAL!
 

HET EPILEPSIE CAFÉ
 

Het epilepsie café is een ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie en hun betrokkenen. Maar ook andere belangstellende zijn van harte welkom. De opzet is om ongedwongen in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen. Voorlichting over epilepsie en de mogelijke gevolgen in het dagelijks leven staan centraal.

Aansluitend: Ongedwongen met elkaar in gesprek komen!
            

Waar: Buurthuis ‘De Meerpaal’ industrielaan 1/6717 EL/Ede;
 

 • Tijd: De Grote zaal is open om 19:00. Aanvang 19:30 tot 21:30 uur.

De eerstvolgende data (dinsdagavonden) zijn:

 • 19 november 2019
   
 • 21 januari 2020
 • 17 maart 2020
 • 26 mei 2020
 • 22 september 2020
 • 17 november 2020
 

Aanwezig zijn: 

 • - neuroloog en/of epilepsie verpleegkundig specialist;
   
 • - Epilepsieconsulente in Utrecht: Mevr. Jeanne Bremer;
   
 • - Ervaringsdeskundigen EVN;
   
 • - Onderwijskundig begeleidster LWOE: Elma van Doorn.
   

Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie geven over kinderen met epilepsie, de problemen waar zij op school tegenaan lopen en hoe zij hierbij geholpen kunnen worden.

De avond is bedoeld voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie en vrienden, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Aanmelding en informatie: EVN, Gewest Middenoost via de telefoon of via een email:

Tel. 0318-420351 (Mevr. Bep Lentink)
Email Middenoost@epilepsievereniging.nl