GOUDEN DAGEN EDE

 
De Meerpaal werkt samen met Gouden Dagen Nederland! Het goede doel voor ouderen in Nederland.
 
 

De Meerpaal en Gouden Dagen Nederland maken zich hard voor de kwaliteit van leven van ouderen in Ede. Want juist ouderen hebben te maken met verliezen die onomkeerbaar zijn. Als je niet meer mobiel bent, je gezondheid slechter wordt en/of veel mensen om je heen hebt verloren, worden mooie momenten zeldzaam. Aandacht is het sleutelwoord in onze aanpak. Zodat iemand zich gezien en gehoord voelt.

Het aantal ouderen in Nederland groeit en meer ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. De zelfredzaamheid wordt minder, de zorg wordt beperkter en mogelijkheden om zelf actief te blijven zijn niet altijd voorhanden.

In het drukke dagelijks leven is de tijd om naar elkaar om te zien beperkt en soms is het ook moeilijk in te schatten of iemand zit te wachten op wat extra aandacht. 

Maar we hebben allemaal aandacht nodig. En aandacht helpt… helemaal als je een dagje ouder wordt en belangrijke mensen om je heen wegvallen!

 
 
Wist u dat maar liefst 1000.000 ouderen in Nederland hebben aangegeven zich nogal eens eenzaam te voelen!!!
 
....En ook daarom wil De Meerpaal in samenwerking met Gouden Dagen Nederland een mooi aanbod van activiteiten in Ede bieden en is De Meerpaal  een Gouden Dagen locatie geworden voor Ede en omstreken.

We richten ons op het Gouden Dagen activiteitenprogramma voor senioren dat uit 4 Gouden pijlers bestaat:
 
  • Gouden Natuur  
  • Gouden Koffie    
  • Gouden Wensen 
  • Gouden Cultuur    
  •  

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u als senior ook wat meer omhanden hebben, er wat vaker uit en/of andere mensen ontmoeten of heeft u een wens?

bekijk dan de onderlinggende pagina's in het zij-menu van de website of klik op bovenstaande icoontjes.

 

Alvast veel plezier en tot ziens!

 


is een stichting en is in 2009 opgericht door de stichtingen RCOAK en Sluyterman van Loo.

 

De concrete aanleiding was het toenemende besef dat er meer aandacht moest komen voor de kwaliteit van het leven van ouderen door het mogelijk maken van meer welzijnsactiviteiten en het bevorderen van sociale contacten. 

 

Gouden Dagen zet in op het tot stand brengen van een lokale fondsenwervende kracht om daarmee meer in te zetten op het welzijn van ouderen.

Gouden Dagen wil namelijk een betere leefsituatie voor kwetsbare ouderen in Nederland bewerkstelligen door:

 
  • stimuleren van de eigen regie;
  • stimuleren van sociale verbintenis en contact;
  • vinden en bereiken van kwetsbare ouderen ‘achter de voordeur’ met een sociaal programma;
  • vertegenwoordigen van een belangrijke en groeiende groep ouderen.