Verklaring Omtrent het Gedrag

 
 

Voor alle vrijwilligers in De Meerpaal wordt door ons rechtstreeks bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, digitaal een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd.

U wordt daarom verzocht om ons hiervoor de volgende gegevens te verstrekken:

 

Uw voorletter(s) en naam;

Uw geboortedatum;

Uw email adres.

 

Zodra wij de VOG hebben aangevraagd, krijgt u van het Ministerie van Justitie en Veiligheid via de mail een bevestiging dat wij voor u de VOG hebben aangevraagd. U dient alleen nog via uw DigID een paar simpele vragen te beantwoorden en u bent klaar.
 

Als er geen belemmeringen zijn, krijgt u binnen 4 weken op uw adres de VOG toegestuurd. Wilt u deze verklaring dan zo snel mogelijk aan ons overhandigen?
 

Zijn er wel belemmeringen, dan krijgt u binnen 8 weken hiervan bericht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Er vindt dan vervolgens een overleg met de voorzitter en/of secretaris van ons bestuur plaats op welke wijze wij verder kunnen gaan.