Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 
 
Vele verenigingen, stichtingen en andere organisaties hebben een vertrouwenscontactpersoon.

Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor bijvoorbeeld vrijwilligers, vakkrachten en bezoekers met een klacht of een vraag. Zij bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen eventueel door naar geschikte hulp.
 
Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun organisatie om preventieve maatregelen te nemen.
 
Vertrouwenscontactpersoon Buurthuis De Meerpaal:
 
Christy Verhoeks
 
Tel. 06 - 45 361 033